Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis Wiebis
Wiezelo 3A 2990 Wuustwezel [t] 03/633 23 10 [e] wiebis@dennenhof.org

In onze leefgroep vangen we 9 jongens en meisjes op tussen 6 en 21 jaar. De meisjes kunnen blijven tot 21 jaar. De jongens gaan na het beëindigen van de lagere school naar een andere leefgroep of naar huis.

Overdag gaan de jongeren naar school in de buurt, ’s avonds brengen ze de tijd door in de leefgroep. We streven naar een goed evenwicht tussen ‘schoolwerktijd’ en’ vrije tijd’. Ze kunnen naar hartenlust genieten in onze ruime tuin met touwenparcours en van de ruime leefruimte in de leefgroep. Wie even alleen wil zijn en wil genieten van wat rust, kan zich terugtrekken in de relaxatieruimte. We moedigen de jongeren aan om ook buiten de leefgroep deel te nemen aan activiteiten, zoals bv. deelname aan kampen, sportclubs en/of jeugdbeweging. Om op een leuke manier samen te leven in een groep zijn er afspraken en huisregels nodig. De begeleiding waakt erover dat deze regels en afspraken nageleefd worden. We proberen een gezellige en een toffe sfeer te creëren, daarom besteden we veel aandacht aan verjaardagen, feestdagen, jongerenvergadering, het einde van het schooljaar, jongeren die de leefgroep verlaten,… . We vinden ‘zorg op maat’ erg belangrijk. Elke jongere krijgt een aandachtsopvoeder toegewezen. Deze aandachtsopvoeder functioneert als aanspreekpunt voor de desbetreffende jongere. Hij of zij stelt samen met het multidisciplinaire team een persoonlijk handelingsplan op. We stellen dit plan op in overleg met de jongere en zijn ouders.

Samen met de maatschappelijk werker en onder supervisie van de teamverantwoordelijke onderhouden de opvoeders contacten met het gezin.