Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken
Klein Heiken 163 2950 Kapellen [t] 03/664 31 49 [e] kayo@dennenhof.org

In Kayo verblijven 9 puber- en adolescentenjongens, 12 – 21 jaar. De werking is gebaseerd op individuele aandacht verankerd binnen een duidelijke groepsstructuur. Elke jongere heeft een aandachtsopvoeder die de jongere van heel nabij opvolgt. Dit kan gaan over zakgeldbesteding, aankoop kledij, school- of thuissituaties,…. .

De jongeren dragen hun steentje bij in de huishoudelijke taken, zoals koken, afwassen en kamer opruimen. Vaardigheden die goed van pas komen in de groei naar een zelfstandig leven. Die vaardigheden worden in de loop van de begeleiding verder uitgebreid met budgetteren, sociale vaardigheden en invulling van vrije tijd. We horen ook graag de mening, ideeën en voorstellen van de jongeren op onze wekelijkse groepsvergadering.

Naast de taken en schoolse begeleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan ontspanning en vrijetijdsbesteding, zowel individuele - als groepsactiviteiten. We stimuleren elke jongere om aan te sluiten bij een jeugdbeweging, sport- of hobbyclub. Wekelijks wordt een zwembad- en bibliotheekbezoek gepland en is er een aanbod van sport en spel. De leefgroep gaat 2 à 3 keer per jaar op kamp, zowel in binnen- als buitenland.

Het afhaal- en binnenkommoment is een ideale gelegenheid voor de opvoeders en de ouders om contact met elkaar te houden. Daarnaast geven we via een weekendbrief een kort overzicht van het weekverloop aan de ouders. Dit vormt de basis voor latere contacten met de opvoeders en de maatschappelijk werker.