Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo Wiezelo
Wiezelo 3A 2990 Wuustwezel [t] 03/663 17 94 [e] wiezelo@dennenhof.org

Wiezelo is een huis waarin 9 jongeren, meisjes en jongens tussen 6 en 21 jaar, verblijven. Meisjes kunnen in de groep verblijven tot de leeftijd van 21 jaar. De jongens daarentegen, verlaten het huis wanneer ze de lagere school beëindigd hebben en gaan naar een andere leefgroep of naar huis. Het huis is sober doch kindvriendelijk ingericht. Zeven van de negen jongeren hebben een eigen kamer. Twee kinderen slapen bijgevolg op één kamer. Onze werking behelst twee belangrijke aspecten: de groepswerking en de individuele werking.

1. Groepswerking : Daarin hebben we vooral aandacht voor aspecten als rekening houden met elkaar, het respecteren van de ruimte van de andere en respect voor de infrastructuur.

2. Individuele werking : Hier gaan we uit van de eigenheid van de jongere. De benadering zal er voor elk individu anders uit zien. Wij willen onze jongeren leren om deze verschillen te accepteren en we leren hen hiermee om te gaan.

We kiezen ervoor om de onderwerpen die de jongeren aanbelangen eerder op een informele manier te bespreken; tijdens het eten, bij de afwas, tijdens een fietstocht,…. Een artificieel georganiseerd gespreksmoment komt bij ons niet vaak voor. Feesten en gezelligheid zijn voor ons middelen om de groep hechter te maken, om het vertrouwen tussen de begeleiding en de jongeren te verstevigen.

We hebben een grote tuin met diverse ontspanningsmogelijkheden. De groep heeft geïnvesteerd in degelijke fietsen, waarmee regelmatig fietstochten georganiseerd worden. Kamperen heeft een meerwaarde voor onze jongeren, we trekken er in de vakantie dan ook op uit met de tent.

Naast informatie-uitwisseling met de ouders over het verblijf in de week of het weekend, overleggen we met hen en de maatschappelijk werker over de verdeling van de verschillende opvoedingsdomeinen. We wensen steeds steunend te zijn naar ouders en we zijn ontvankelijk voor hun opmerkingen en kritieken.