Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla Kindervilla
De Pont 6 2970 Schilde [t] 03/434.96.20 [e] Lifa@dennenhof.org

In leefgroep Lifa verblijven negen meisjes en jongens tussen 12 en 18 jaar, veelal in de vorm van gedeelde zorg met hun context. Bij de samenstelling van de leefgroep wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes. De leefgroepstructuur vormt een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven. Voor jongeren is opgroeien met vele individuele verschillen niet altijd evident. In Lifa willen we ruimte bieden om verschillen te ontdekken en hiermee maatschappelijk verantwoord te leren omgaan. We bieden de jongere een omgeving waarbinnen hij/zij de ruimte krijgt om te ontdekken: ‘Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn krachten? Waar bots ik op?''.

We geloven dat jongeren kunnen groeien, en bij groeien hoort zowel vallen als opstaan. Het individueel stappenplan symboliseert de stappen die jongeren (willen) zetten. Zowel verantwoordelijkheden als vrijheden horen hierbij. De opvoeders begeleiden de jongere op zijn/haar pad, bieden perspectieven aan en kijken samen hoe vooropgestelde doelen bereikt kunnen worden. Er wordt maximaal ingezet op de groei van verschillende deelaspecten in de ontwikkeling en het leven van de jongere.

Verder bieden we een nauwe opvolging van de school- en thuiscontext. Er wordt gezocht naar een gepaste gestructureerde vrijetijdsbesteding, invulling van vakanties, leermogelijkheden door middel van een vakantiejob, … . In het huis en de tuin van de leefgroep kunnen jongeren binnen en buiten ontspannen door het spelen van gezelschapsspelen, knutselen, voetballen, trampoline, enzovoort.