Speling
Bouwelsesteenweg 265 2560 Nijlen [t] 03/334 74 82 [e] speling@dennenhof.org

In De Speling verblijven tien jongeren tussen 12 en 18 jaar met een autismespectrumstoornis. Zowel jongens als meisjes voor wie een onderwijssetting niet meer de gepaste ondersteuning kan bieden, kunnen terecht in onze leefgroep voor een school vervangend programma. De jongeren kunnen in De Speling verblijven gedurende alle dagen van de week. De dagbesteding Picardie is open tijdens de schooluren.

De Speling is een leef-leer-groep waar jongeren op één locatie leren en wonen. Dit betekent dat:

  • * er geen klassieke opsplitsing is tussen ‘leefgroep’ en ‘school’,
  • * de focus zowel ligt op leren als op leven,
  • * we de groep zien als een middel om sociale contacten te oefenen.
  • Het doel is het uitstippelen van een individueel traject voor elke jongere, waarbij die leert zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zich goed voelt in zijn leven, met zijn eigen interesses en sociale contacten. Overdag volgt iedereen een programma dat op maat wordt samengesteld. Het programma verloopt in kleine groepjes en er wordt gewerkt via activiteiten aan thema’s zoals zelfzorg, zelfinzicht, zelfstandigheid, werkhouding, ... Het accent ligt steeds op directe bruikbaarheid in het dagelijkse leven.

    We kiezen ervoor om de jongeren uitvoerig te betrekken bij allerlei huishoudelijke taken, het onderhoud in huis en de tuin, het zorgen voor de eigen kamer. Zo worden ze mee verantwoordelijk gemaakt voor het gebouw en voor elkaar.

    ’s Avonds is er ruimte voor vrije tijd. Jongeren worden gestimuleerd om deel te nemen aan sport- en vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Anderen nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door de begeleiding of vullen zelf hun avond in.

    Zowel overdag als ’s avonds bieden we een duidelijke structuur om de jongeren voldoende houvast te geven. Uiteraard kan er al eens iets wijzigen in het programma. We vinden het belangrijk dat de jongeren ook leren omgaan met veranderingen.