Centrale Dienst

Omdat onze leefgroepen verspreid liggen in en rond Antwerpen, hebben we op een andere plaats de ondersteunende diensten samengebracht: Deuzeldlaan 202 te Schoten. Dit is tevens de plaats waar de maatschappelijke zetel van onze vzw is ondergebracht. Op dat centrale adres kan je de volgende medewerkers bereiken:

 • kinderpsychiaters
 • psychologen
 • licentiaat orthopedagogie
 • maatschappelijk werkers
 • groepschefs
 • kwaliteitscoördinator
 • preventie-adviseur
 • administratie
 • technische ploeg
 • onderdirecteur
 • directeur