Wie zijn we

Algemeen Kijk op hulpverlening Jaarverslag

Algemene informatie

Begeleidingscentrum Dennenhof is een vzw die een erkenning heeft als multifunctioneel centrum. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft ons die erkenning gegeven. Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen. De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd.

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum dat combinaties van de volgende hulpverleningsmodules aanbiedt: verblijf, dagopvang school aanvullend, dagopvang schoolvervangend, ambulante begeleiding (de cliënt komt naar het centrum, maar verblijft er niet) mobiele begeleiding (de hulpverlener gaat naar de cliënt). 90 plaatsen zijn gereserveerd voor schoolgaande kinderen en jongeren en 10 plaatsen zijn gereserveerd voor niet schoolgaande kinderen en jongeren met een autismespectrum stoornis. Voor de schoolgaanden maken we gebruik van alle omliggende scholen, wij hebben dus geen eigen school. Op die manier streven we er naar om kinderen en jongeren de opleiding aan te bieden die het beste past bij hun mogelijkheden.

De verblijfplaatsen zijn verspreid over 9 locaties en bevinden zich in Berchem, ten noorden van Antwerpen en Nijlen. Met deze spreiding streven we een maximale integratie na in het gewone maatschappelijke leven en streven we het gevoel van kleinschaligheid na voor het kind en de jongere. Het kind of de jongere dient vanuit het indicatiestellingsteam van de toegangspoort integrale jeugdhulp de volgende vier hulpverleningsmodules toegewezen te krijgen:

  • * verblijf
  • * dagopvang schoolaanvullend
  • * dagopvang schoolvervangend
  • * ambulante/mobiele begeleiding
  • Het dient deze te ontvangen op basis van een diagnose op basis van DSM. De diagnose kan o.a. inhouden:

  • * ADHD
  • * autismespectrum stoornis
  • * hechtingsproblematiek
  • * oppositioneel – opstandige gedragsstoornis