Welkom

Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum met een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen.

De kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. We richten ons op jongens en meisjes die bij opname tussen 5 en 17 jaar oud zijn en die een indicatiestelling hebben gekregen van de toegangspoort integrale jeugdhulp op basis van o.a. de diagnose: ADHD, autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, oppositioneel- opstandige gedragsstoornis. Mocht je na het lezen van onze website nog vragen hebben, laat dan niet na om ons te contacteren.