Onze visie op personeel

Sinds 2016 werven we competentiegericht. Dat wil zeggen dat we doorheen onze 2 selectierondes aftoetsen of jouw profiel overeenstemt met onze organisatiecompetenties en de functiecompetenties. Onze organisatiecompetenties zijn: deskundigheid, ruimdenkend, integriteit, gedrevenheid en verantwoordelijkheid. De functiecompetenties zijn per functie apart bepaald. Desalniettemin we competentiegericht werven, is voor bepaalde functies het diploma wel degelijk een doorslaggevend gegeven. Zo wordt de functie van teamverantwoordelijke/psycholoog/orthopedagoog enkel ingevuld door houders van een masterdiploma in de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek, de functie van opvoeder bij voorkeur enkel ingevuld door houders van een bachelordiploma in de orthopedagogie… Rechts vind je onze actuele vacatures!


Stageplaatsen

Omwille van de eigenheid en stijgende complexiteit van onze doelgroep, geven we voor de verdeling van stageplaatsen als opvoeder de voorkeur aan studenten in de richtingen bachelor in de orthopedagogie en bachelor in de ergotherapie. Heb je interesse in een stageplaats als opvoeder of in een andere functie? Vul dan bijgevoegde stageaanvraag in. We houden je zo snel mogelijk verder op de hoogte.