Rozemaai algemeen

Cornelius Broeckxstraat 2 2030 Antwerpen [t] 03/542 29 95 [e] rozemaai@dennenhof.org

Rozemaai is een onderdeel van onze verblijfmogelijkheden die bestaat uit drie onderdelen:

Kamertraining » Studiowerking » mobiele nabegeleiding »

Ze vormen een hulpverleningstraject dat leidt naar volledig zelfstandig wonen, waar er van leefgroepwerking geen sprake meer is. Dit is een individueel traject waar we ook geen groepsgebeuren meer voorzien. Wij geven er de voorkeur aan dat de drie onderdelen worden doorlopen, maar dit is geen noodzaak.

De verschillende onderdelen worden door dezelfde opvoeders begeleid, waardoor de continuïteit van de hulpverlening wordt bevorderd. Zo moeten jongeren en hun ouders niet telkens per nieuw onderdeel een nieuwe start maken met andere hulpverleners.