Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken Klein Heiken
Klein Heiken 163 2950 Kapellen [t] 03/664 31 49 [e] dennenhof.klh@telenet.be

In Klein Heiken verblijven 9 meisjes en jongens tussen 6 en 21 jaar. De meisjes kunnen in de leefgroep blijven tot 21 jaar, de jongens verhuizen als ze de lagere school beëindigd hebben, naar een andere leefgroep of naar huis.

De leefgroep biedt voor alle kinderen een rustige en huiselijke sfeer, met veel nadruk op een individuele benadering. Er is een gevarieerd aanbod aan leefgroepkampen verspreid over het hele jaar.

Algemeen spitsen we ons in de individuele begeleiding toe op:

 • * fysieke en materiële zorg
 • * een positieve benadering
 • * het bevorderen van een positief lichaamsgevoel
 • * stimuleren en opvolgen van de schoolloopbaan
 • Voor de kleintjes gaat er extra aandacht naar:

 • * dagelijkse zorg
 • * continuïteit van de dagvulling
 • * een actief programma. De kinderen en jongeren kunnen hierbij gebruik maken van onze grote tuin met klimrek en voetbalgoals, een regelmatig knutselaanbod, een aparte speelruimte met een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en gezelschapsspelletjes.
 • Voor de pubermeisjes is er extra aandacht voor:

 • * schoolse opvolging
 • * sociale vaardigheden
 • * vrijetijdsbesteding
 • * groei naar zelfstandigheid in functie van hun leeftijd en mogelijkheden
 • Er wordt veel belang gehecht aan de wekelijkse overlegmomenten met ouders op het moment van afhalen en terugbrengen van het kind. Door middel van een wekelijkse brief, wordt er aan de ouders gemeld hoe het in de leefgroep verlopen is.